شناسنامه دامون
 
نام دامون
تماس با من
جنسیت زن
سن 36
درباره من در وجود هر کس رازی بزرگ پنهان است داستانی راهی بیراه ای طرح افکندن این راز راز من و راز تو پاداش بزرگ تلاشی پرحاصل است

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها